Wat als… – Afstudeerproject

Wat zou er gebeuren als we kunnen leven in de ruimte? Wat zou er gebeuren als we foto’s kunnen maken met onze ogen? Wat zou je doen als je 200 jaar oud wordt?

Onze wereld wordt overspoeld door technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het tempo hiervan ligt zó hoog dat veel mensen het niet bij kunnen houden. Het technologisch versterken van onze zintuigen, het hacken van onze genen en het kweken van reageerbuisbaby’s is niet meer slechts het genezen van de mens: het is upgraden. Dit idee maakt ons bang.

Om deze angst voor de toekomst te doen afnemen heb ik een gesprekstool voor kinderen ontwikkeld. ‘Wat als…’ laat hen kennis maken met ‘de maakbare mens’ en laat hen hierbij nadenken over de ethische dilemma’s die aan dit thema verbonden zijn. Door het stellen van open, toekomstgerichte vragen wil ik de kinderen kritisch laten denken over wat zij belangrijk vinden. Maar bovenal wil ik ze laten fantaseren. Hoe ziet jouw toekomstige mens er uit?