Wat als… kaartspel

Als afstudeerproject maakte ik een gesprekstool die kinderen kennis leerde maken met ‘de maakbare mens’. Het product gaf de kinderen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de ethische dilemma’s die aan het thema verbonden zijn, maar bovenal om te fantaseren. De reacties op het spel waren van zowel kinderen als volwassenen zodanig positief dat ik heb besloten om het uit te brengen.

Voor de kaarten heb ik een verpakking ontworpen en een website gemaakt om mijn product onder de aandacht te brengen. Op de website kan je lezen hoe ik vanuit mijn reflectie op de maatschappij tot dit project ben gekomen. Je vindt informatie over het eindproduct en de sessies die ik gevoerd heb en natuurlijk een link om het kaartspel te bestellen.

Tevens was ik met Wat als… te zien op de Dutch Design Week 2018, locatie Klokgebouw.

www.watals-toekomstpraat.nl