Scriptie – The future is now

‘Onze wereld verandert intens snel. Ontwikkelingen in technologie en wetenschap stapelen zich op, zo ver dat het overzicht voor velen weg is. Men snapt het niet meer, het gaat te snel, te ver. Nieuwe technieken gaan spelen met onze privacy, we raken ons mens-zijn kwijt. We zijn bang.’

 

Als we om ons heenkijken zien we slechts een fractie van alles wat mogelijk is op technologisch gebied. Waarom? Omdat onze samenleving nog niet klaar is voor een dergelijke vooruitgang. Door angst en onwetendheid weten wij niet hoe wij om moeten gaan met de toekomst die steeds dichter bij komt. Hoe kan ik als grafisch ontwerper mijn visueel communicatieve vaardigheden inzetten om deze ontwikkelingen vertrouwder te laten voelen? Kan ik tools ontwerpen die dergelijke abstracte informatie inzichtelijk maken, zodat wij het wél snappen en willen omarmen?

Het afgelopen semester schreef ik in 128 pagina’s over de rol van de grafisch ontwerper in tijden van angst voor de toekomst. Mijn scriptie is bij mijn afstuderen genomineerd voor de Theorieprijs van ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten te Zwolle.